ثبت‌نام لاتاری برای مجردها

ویژه مجردها

پیش ثبت نام لاتاری آمریکا
۱۵۰,۰۰۰ تومان

مدارک مورد نیاز:

۱. اسکن عکس پرسنلی

۲. اطلاعات شخصی به انگلیسی

۳. تاریخ تولد میلادی

۴. عکس پرسنلی فرزندان

جدول قیمت

مجرد متأهل متأهل دو شانسه هر فرزند
۱۵۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان