ثبت‌نام لاتاری برای متأهلین (۲ شانسه)

ویژه متأهل‌ها (۲ شانسه)

پیش ثبت نام لاتاری آمریکا
۴۰۰,۰۰۰ تومان

مدارک مورد نیاز:

۱. اسکن عکس پرسنلی

۲. اطلاعات شخصی به انگلیسی

۳. تاریخ تولد میلادی

۴. عکس پرسنلی فرزندان

جدول قیمت

مجرد متأهل متأهل دو شانسه هر فرزند
۱۵۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان